iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Το τμήμα Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιάσμου της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του - διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας των υδάτινων πόρων - και με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, προτίθεται να οργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Ηρακλείου με θέμα «ΝΕΡΟ: ΤΟ ΥΓΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ».
Οι συναντήσεις θα γίνονται στις σχολικές μονάδες και θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση διαφανειών, καθώς και τη συζήτηση με τους μαθητές, με τη μορφή ερωταποκρίσεων.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη χρονιά δοκιμαστικά και εφόσον έχει επιτυχία και στελεχωθεί το τμήμα και με άλλους υπαλλήλους θα επεκταθεί και στις άλλες ΠΕ της Περιφέρειας, καθώς επίσης και στην πρωτοβάθμια εκπ/ση.
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενημέρωσης θα πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα Υδροοικονομίας (τηλ. 2813/410.133, κ. Μανουσέλης) τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιθυμούν να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.
Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση