iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Η κρίση χτυπά αλύπητα


Ενώ από τα διάφορα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού κυρίως Τύπου εντείνονται οι φόβοι για ενδεχόμενο χρεωκοπίας της χώρας μας, και ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά το "κούρεμα" του ελληνικού χρέους μοιάζει αναπόφευκτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη κηρύξει τη... δική τους πτώχευση, λόγω αδυναμίας πληρωμής των χρεών τους προς τις τράπεζες.
Την ίδια ώρα, τα δικαστήρια ανάβουν το πράσινο φως για "κούρεμα" χρεών σε ιδιώτες.
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 30.000 αιτήσεις πτώχευσης ιδιωτών στο πλαίσιο του νόμου περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και εκτιμάται πως μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουν φτάσει τις 40.000 οι αιτήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων, από τις αιτήσεις αυτές περίπου το 80% έχει υποβληθεί από συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου και άλλων ταμείων, καθώς και από εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι λόγω των συνεχών μειώσεων στους μισθούς και στις συντάξεις τους δηλώνουν μερική ή ολική αδυναμία πληρωμής των δανείων τους.
Βάσει μάλιστα των στοιχείων από τις αιτήσεις πτώχευσης που έχουν παραληφθεί μέχρι σήμερα, προκύπτει το εντυπωσιακό στοιχείο ότι το 1/3 περίπου αυτών αφορά σε φυσικά πρόσωπα που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δημόσιο.
Η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών αυτών διαθέτουν πρώτη κατοικία την οποία απέκτησαν με δανεισμό από κάποια τράπεζα, την οποία επιθυμούν να διατηρήσουν στην κατοχή τους. Αυτός ουσιαστικά είναι και ο λόγος που ζητούν την προστασία του νόμου.
Από τις υποβληθείσες αιτήσεις, λόγω άρνησης των τραπεζών να αποδεχθούν τις προτάσεις των δανειοληπτών, έχουν οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες μέχρι σήμερα το 25% εξ αυτών. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί τις 7.500 αιτήσεις δικαστικού συμβιβασμού σε όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας, με το μεγάλο όγκο αυτών να κατευθύνονται στα δικαστήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής, από τις οποίες μέχρι στιγμής έχουν εκδικαστεί περισσότερες από 50.
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία που προκύπτουν, το 40% των αιτήσεων απορρίπτεται και το 60% γίνεται αποδεκτό, με τα δικαστήρια να δέχονται την αδυναμία πληρωμής εκδίδοντας αποφάσεις διακανονισμού των χρεών σε χαμηλότερο ύψος από το οφειλόμενο.
Από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις τραπεζικών κύκλων, μέχρι τέλος του έτους θα έχουν υποβληθεί επιπλέον 10.000 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 40.000.
Το μέσο ύψος οφειλής ανά δανειολήπτη σε όλες τις τράπεζες υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ και τα δικαστήρια με τις αποφάσεις τους περιορίζουν τις απαιτήσεις των τραπεζών κατά 60% κατά μέσο όρο, οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν στη διάρκεια της επόμενης εικοσαετίας.
Τα χρέη που αναμένεται ότι θα "σβήσουν" οι τράπεζες από την εφαρμογή του νόμου υπολογίζονται σε 2,5 δισ. ευρώ περίπου για το 2011. Προβλέπεται όμως ότι και το επόμενο έτος θα συνεχιστεί με την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη ένταση, η υποβολή νέων αιτήσεων πτώχευσης.
Από τις μέχρι σήμερα αποφάσεις των Ειρηνοδικείων σε όλη τη χώρα συνάγονται τα ακόλουθα - μέχρι στιγμής - συμπεράσματα: Απορρίπτονται οι αιτήσεις για διάφορους λόγους, όπως είναι η μεταβίβαση ακινήτων με γονική παροχή τα τελευταία χρόνια, η μη προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής των οφειλών, η μη συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων - π.χ. έμποροι που εξαιρούνται από το νόμο.
Στις περιπτώσεις εκείνες που εγκρίνονται οι αιτήσεις, αποδεχόμενα τα δικαστήρια την αδυναμία πληρωμής του αιτούντος, προβλέπεται η τετραετής αποπληρωμή μέρους των οφειλών σύμμετρα σε όλους τους πιστωτές, ανάλογα με τα μηνιαία έσοδα του αιτούντος, αφού πρώτα όμως αφαιρεθούν οι αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης.
Εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα, εκποιούνται και από το προϊόν της εκποίησης ικανοποιούνται οι πιστωτές. Σε περίπτωση ύπαρξης πρώτης κατοικίας, αυτή προστατεύεται εφόσον ο πιστούχος καταβάλει στους πιστωτές του το 85% της εμπορικής αξίας, έντοκα, σε διάρκεια 20 ετών. Από τις πληρωμές αυτές ικανοποιούνται προνομιακά οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση