iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΘΡΟ ΝΙΝΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟ


ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΝΟΥ*

Η παραλία μας αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο του καλού Θεού του Ρεθύμνου. Είναι ένα κόσμημα της τουριστικής μας βιτρίνας και έχει πρωτεύουσα θέση στο "εικονοστάσι" των οικονομικών προσευχών και του σεβασμού μας.
Η παραλία, όπως νομοθετείται και αποφασίζεται από το Δημόσιο στο οποίο ανήκει, παραχωρείται (επί πολλά χρόνια) στο Δήμο μας για να τη διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ο Δήμος έβλεπε και βλέπει την παραλία με οικονομικά κριτήρια και παραμέτρους. Ποτέ δεν προχώρησε σε μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αξιοποίησή της.
Μέχρι σήμερα απλώς "κουταλομετρούσαμε" την παραχώρηση τμημάτων της παραλίας σε ιδιώτες μισθωτές σε συνδυασμό με τις παραχωρούμενες στα όμορα ξενοδοχεία, και τα υποχρεωτικά ελεύθερα τμήματα.
Όμως θα έπρεπε - και όλοι ευθυνόμαστε γιατί δεν το κάναμε μέχρι σήμερα - να έχουμε παρέμβει στην οπτική εικόνα, αλλά και στη συνολική λειτουργία που διαμορφώνεται στην παραλία για αυτονόητους λόγους και σκοπό! Τουτέστιν, ο κανονισμός παραλίας χρειάζεται να συμπληρωθεί με ένα παράρτημα υποχρεώσεων για όλους τους εκμεταλλευτές (αλλά και για το Δήμο), ώστε να διαμορφώσουμε την επιδιωκόμενη συνολική εικόνα της παραλίας μας.

Η πρόταση

Έτσι, θα λέγαμε, ως μια πρώτη προσέγγιση της παρούσας πρότασης, τα εξής:
1. Τα χρώματα και η σύνθεση των ομπρελοξαπλωστρών: Δηλαδή, να υπάρχει μια μελετημένη δέσμευση των χρωματισμών που θα χρησιμοποιηθούν από τους εκμεταλλευτές κ.λπ. της παραλίας, καθώς και της μορφής του συνόλου των μονάδων ομπρελοξαπλώστρας (ομπρέλα, ξαπλώστρα, τραπεζάκι) κ.λπ. Προφανώς αυτό θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου, ώστε να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα εργαλεία τους οι επιχειρηματίες.
2. Ξύλινοι διάδρομοι: Πού θα τοποθετούνται, ποιο χρώμα θα έχουν, μέχρι πού θα φτάνουν, πώς θα διαμορφωθεί η απόληξή τους προς τη θάλασσα κ.λπ.
(με συνυπολογισμό των αναγκών για τους έχοντες κινητικά προβλήματα).
3. Στοιχεία καθαριότητας: Πού θα τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, ποια μορφή και ποιο χρωματισμό θα έχουν, ποια συχνότητα και τρόπο αποκομιδής θα έχουν κ.λπ. (με συνυπολογισμό της μη όχλησης των κολυμβητών από οσμές, οπτική ρύπανση κ.λπ.).
4. Στοιχεία άθλησης και ψυχαγωγίας τόσο στην αμμουδιά όσο και μέσα στο νερό: Χωροθέτησή τους, μορφή και μέγεθος, είδος και χρωματισμός, εποπτεία λειτουργίας κ.λπ. (με συνυπολογισμό της μη όχλησης των κολυμβητών κλπ.).
5. Υποδομές για αναπήρους: Χωροθέτηση συγκεκριμένων σημείων (όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη) για τη χρήση των αναπήρων, σημείων συμβατών προς τις υπόλοιπες υποδομές που υπάρχουν ή θα υλοποιηθούν ώστε όλοι οι πολίτες (συμπολίτες και επισκέπτες) να μπορούν με πλήρη άνεση να χαρούν τη θάλασσα!).
6. Χώροι υγιεινής: Καμπίνες για τους λουόμενους, ντουζ, τουαλέτες κ.λπ., χωροθετημένες έτσι που να εξυπηρετούν όλους τους λουόμενους (με συνυπολογισμό της ύπαρξης πλήρους συστήματος συλλογής και απομάκρυνσης των αποβλήτων).

Εποικοδομητικός διάλογος

Αυτές οι λίγες και ενδεικτικές παράμετροι που καταθέσαμε μπορούν να συμπληρωθούν και να ολοκληρωθούν μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο που προτείνουμε για να καταλήξουμε στο σχεδιασμό που θα υλοποιήσουμε, κάτι που δεν κάναμε μέχρι σήμερα, όμως είναι πολύ χρήσιμο και απαραίτητο να γίνει. Ας το κάνουμε τώρα. Άλλωστε υποχρεούμαστε να βελτιώνουμε καθημερινά τις διάφορες παραμέτρους της συνολικής λειτουργίας του τόπου μας προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και της οικονομικοκοινωνικής μας ανάπτυξης.
Από κάπου οφείλουμε να αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε τώρα, ανταποκρινόμενοι στην παρούσα πρότασή μας.

* Ο κ. Νίκος Νίνος είναι δημοτικός σύμβουλος Ρεθύμνου ([email protected] - www.dimotiki-kinisi.gr).Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση