iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Αυθαίρετα αρχίζουν Δευτέρα


Μπορεί από το περασμένο Σάββατο να ξεκίνησε και επίσημα η διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών του Νόμου 4014/2011, αλλά ο Σύλλογος των Οικιστών Εκτός Σχεδίου Πόλεως στο Ηράκλειο ετοιμάζεται για νέο γύρο διεκδικήσεων μείωσης του προστίμου και διπλασιασμού των δόσεων.
«Δε θέλω να πω τίποτα για την ηλεκτρονική υποδοχή των αιτήσεων», λέει στη "Ν. Κρήτη" ο πρόεδρος των οικιστών Μιχάλης Βλαχάκης. Και προσθέτει ότι «εμείς τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε νέο κύκλο διεκδικήσεων για τα πρόστιμα, εμμένοντας στις πάγιες διεκδικήσεις μας για μείωση του προστίμου και διπλασιασμό των δόσεων».

Οι αιτήσεις

Στο μεταξύ, οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω μηχανικού. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει προβεί στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία ρύθμισης των αυθαίρετων κατασκευών από τους πολίτες που θα ανταποκριθούν, παρέχοντας επίσης όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα καθοδηγήσουν και θα διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, επίσης, «ανέπτυξε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών με τη συμβολή του ΤΕΕ. Η καταβολή τόσο του τέλους υπαγωγής όσο και του προστίμου θα γίνεται αποκλειστικά στις τράπεζες».

Τομή για το Δημόσιο
«Η διαδικασία που επελέγη αποτελεί τομή για τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα για ένα τόσο σημαντικό και πολύπλοκο θέμα, αυτό της αυθαίρετης δόμησης, με τρόπο που δεν ταλαιπωρεί τον πολίτη και το μηχανικό, δεν εκθέτει τις υπηρεσίες σε αδυναμία ανταπόκρισης, δημιουργεί για πρώτη φορά στη χώρα ηλεκτρονική βάση δεδομένων κατασκευών, προστατεύει από φαινόμενα αδιαφάνειας και ορίζει σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη», αναφέρεται σχετικά.

Η διαδικασία


Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό για τον έλεγχο καταρχάς της κατασκευής του, καθώς, με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4014/2011, τα ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο με τη βεβαίωση μηχανικού ότι δεν περιλαμβάνει κατασκευή με πολεοδομική παράβαση ή ότι έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Εφόσον ο πολίτης αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθμιση, ο μηχανικός αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς ο αριθμός μητρώου μηχανικού του ΤΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει ένα «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Καταβολή τέλους
Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται εντός του έτους. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώριση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία (εντός τετραμήνου από την καταχώριση της αίτησης) και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
Βεβαίωση ρύθμισης

Ο μηχανικός υποβάλλει στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση