iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ Πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικών, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη υποστήριξη παρέχεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Πληρ. Τηλ. 6982 644300 Κωδ.190436

ΑΓΓΛΙΚΑ Παραδίδονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας απο κάτοχο πτυχίου profisiency. Γίνονται και ομαδικά τμήματα. Πληρ. Τηλ. 2810 213430 Κωδ.190423

ΑΓΓΛΙΚΑ Καθηγήτρια Αγγλικών με μεταπτυχιακό, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον. Πολύ καλή επικοινωνία με παιδιά. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6956 718251 Κωδ.190345

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγήτρια βιολογίας παραδίδει ιδιαίτερα σε όλα τα μαθήματα σε μαθητές, Γυμνασίου και στο μάθημα βιολογίας σε μαθητές δημοτικού και λυκείου. Τιμή ανά ώρα 9 ευρώ. Πληρ. Τηλ. 6993 682769, 6936 843233 Κωδ.190758

ΔΑΣΚΑΛΑ με πολυετή πείρα αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα καθώς και την καθημερινή μελέτη παιδιών δημοτικού. Τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ.: 6976 864755 Κωδ.192674

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Φιλόλογος με ειδίκευση στα παιδαγωγικά και την ψυχολογία, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Δωρεάν σημειώσεις και φωτοτυπίες, φιλικές τιμές για ομαδικά τμήματα. Πληρ. Τηλ. 6972 859545 Κωδ.190424

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Κοπέλα με εμπειρία κάτοχος Μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση παραδίδει μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες. Δεκτά και γκρουπ. Τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ. 6972 453821 Κωδ.190427

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατοίκων σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και επαλ παρέχονται δωρεάν σημειώσεις και τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ. 6976 800135 Κωδ.190774

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Με πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα σε Οικονομικά μαθήματα Γ΄Λυκείου ( προετοιμασία πανελλαδικών) και μαθηματικά γυμνασίου-λυκείου, κατοίκων. Τιμές προσιτές. Πληρ. Τηλ. 6974 906959 Κωδ.190629

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραδίδει ιδιαίτερα, στα μαθήματα αρχές οικονομικής θεωρίας, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων (προετοιμασία σε μαθητές Γ’ λυκείου). Πληρ. Τηλ.: 6976 463051 Κωδ.190416

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχ/σεων & υπηρεσιών, σε μαθητές-τριες, Γ΄ Λυκείου ΕΠΑΛ και αποφοίτους. Εντός και εκτός Ηράκλειου Πληρ. Τηλ. 6946 018231, 2810 323157 Κωδ.190350

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, δωρεάν σημειώσεις και επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης, προσαρμοσμένα στις νέες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Πληρ. Τηλ. 2810 282377, 6985 645741 Κωδ.190627

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές, λυκείου, γυμνασίου και ΤΕΕ. Με πολυετή φροντιστηριακή πείρα.Τιμή από 10 ευρώ. Πληρ. Τηλ. 6978 802306 Κωδ.190432

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικου,γυμνασίου και λυκείου. Πληρ. Τηλ. 6972 500214 Κωδ.190648

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Πανεπιστημίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΤΕΕ. Παρέχονται σημειώσεις. Τιμή από 10 ευρώ την ώρα. Πληρ. Τηλ. 6944 796297 Κωδ.190430

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση