iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 30/9/2011
Αριθμ. πρωτ.: 83520/34447

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 46038/18683/06-09-2011 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου σχετικά με την ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της με αρ. πρωτ. 6296/3-11-09 απόφασης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας συσκευασίας και αποθήκευσης πετρελαιοειδών και αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, ιδιοκτησίας Ηρακλή και Ανδρέα Μαυράκη ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο "ΠΕΤΡΟΘΕΡΜ ΕΠΕ", λόγω προσθήκης της δραστηριότητας αποθήκευσης λιπαντικού εξωτερικής χρήσεως, εμφιάλωσής του και αποθήκευσης συσκευασμένων λιπαντικών (υφιστάμενη δραστηριότητα εντός ΒΙΟΠΑ Τυλίσου, Υποκατηγορία Β4. Ομάδα 9η, α/α 268 και 269 της ΚΥΑ 15393/2332/02, μέση όχληση, προστιθέμενη δραστηριότητα, υποκατηγορία Β4, ομάδα 9η, α/α 268, ΣΤΑΚΟΔ 203: 631,2-748,2).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω ΕΠΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρμόδιος κ. Πανιεράκης Εμμ., τηλ. 2813/410.113).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
Γιώργος Πιτσούλης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση