iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 16 Σεπτεμβρίου 2011
Αριθμ. πρωτ.: 77061/31441

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αντίγραφο της με αρ. πρωτ.: 61585/24906/05-09-2011 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο "Ανόρυξη ερευνητικής αρδευτικής γεώτρησης", ιδιοκτησίας Γιανναδάκη Μαρίας, στη θέση Ζουρίδι, Δ.Δ. Μιαμούς, του Δήμου Γόρτυνας, νομού Ηρακλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα - πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων) και β) Από το Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Ηρακλείου (αρμόδιος κ. Μ. Βασιλάκης, τηλ. 2813/410.128).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση