iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 390


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 390/2011 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Εγώ η δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρία Κ. Αλεξανδρή, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Έβανς αριθ. 36, τηλ. 2810 240650
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ
Τη δέκα εννέα (19) Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 μέχρι 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Βασιλείας Βασιλάκη-Σηφάκη η του Νομίμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματός της και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου θα εκτεθεί σε Δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το παρακάτω αναφερόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση και ήδη οφειλέτη Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μάχης Κρήτης αριθ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα, με επίσπευση του Γεωργίου Ιωάννου του Στυλιανού και της Αναστασίας κάτοικου Ηρακλείου, για ποσό απαίτησης ευρώ 239.916,06 πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την εξόφληση του ποσού και µε τιμή πρώτης προσφοράς, σύμφωνα µε την µε αριθ. 1893/2141/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ευρώ 1.300.000,00. Το ακίνητο αυτό κατασχέθηκε µε την µε αριθμ. 2757/7-2-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Μαρίας Καζαντζάκη, όπως σύμφωνα µε τον νόμο αφού έλαβα υπ’ όψιν μου:
Με επίσπευση της εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Μ.&Μ. Κατασκευαστική ΕΠΕ ενεργήθηκε κατάσχεση με την υπ’ αιρθμ. 2757/2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου κατά του οφειλέτη ΟΑΝΑΚ, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου στις 8-2-2011 με αριθμ. καταχώρησης 562 σε ακίνητο ιδιοκτησίας του άνω οφειλέτη. Ο πλειστηριασμός αυτός είχε οριστεί να γίνει την 13-4-2011, σύμφωνα με την με αριθμ. 2763/2011 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της άνω δικαστικής επιμελήτριας, όμως ο πλειστηριασμός αυτός δεν έγινε.
Στη συνέχεια, δυνάμει της με αριθμ. 2781/2011 Α’ επ. περίληψης κατασχετήριας έκθεσης της άνω δικαστικής επιμελήτριας, ορίστηκε πλειστηριασμός για την 1η Ιουνίου 2011, ο οποίος επίσης δεν έγινε.
Κατόπιν συντάχθηκε το με αριθμ. 13892/6-6-2011 δηλωτικό επίσπευσης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Βασιλείας Βασιλάκη-Σηφάκη, στην οποία εμφανίστηκε ο Γεώργιος Ιωάννου και δήλωσε ότι επιθυμεί όπως με βάση την ως άνω έκθεση κατασχέσεως που εκκρεμεί και δεν έχει διαγραφεί από τα βιβλία κατασχέσεων του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου να διενεργηθεί νέος πλειστηριασμός του κατασχεθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του άνω οφειλέτη.
ΗΤΟΙ
Ένα ακίνητο οικόπεδο που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Ηρακλείου, επί της οδού Αγίου Τίτου, αριθμ. 16, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 217,63 μ2, που αποτυπώνεται με τα περιμετρικά στοιχεία: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 στο με χρονολογία Δεκέμβριος 2003 τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης του πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Κρασανάκη, που είναι προσαρτημένο στο με αριθμ. 372/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Πολυτίμης Πρίφτη-Γκολέ και συνορεύει βόρεια σε πλευρά με τα στοιχεία 1-2 μήκους 14,67 μ. με την οδό Αγίου Τίτου, όπου φέρει τον αριθμ. 16 και είναι η πρόσοψή του, νότια σε πλευρές με τα στοιχεία 4-5 μήκους 4,57 μ.+5-6 μήκους 2,89 μ.+6-7 μήκους 2,89 μ. +7-8 μήκους 3,61 μ. με ιδιοκτησία Ιωάννη Ξενάκη, ανατολικά σε πλευρά με τα στοιχεία 2-3-4 μήκους 14,29 μ. με ιδιοκτησία Αντωνίου και Κωσνταντίνου Νεραντζούλη και δυτικά σε πλευρές με τα στοιχεία 8-9 μήκους 2,10 μ. με ιδιοκτησία αγνώστων, 9-10 μήκους 3,34 μ. +10-11 μήκους 0,33 μ.+11-1 μήκους 9,43 μ. με ιδιοκτησίες Ευαγγελίας Λιοκουκουδυο. Το παραπάνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Επ’ αυτού υπάρχει παλιά οικοδομή (κτισμένη προ 35ετίας) που αποτελείται από ημιυπόγειο όροφο εμβαδού 210 τ.μ., ισόγειο όροφο εμβαδού 210 τ.μ. (ημιυπόγειος και ισόγειος όροφος έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα), 1ο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 195,03 τ.μ., 2ο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 195,03 τ.μ. και από 3ο πάνω από το ισόγειο όροφο εμβαδού 90,57 τ.μ. και απόληξη εμβαδού 40,20 τ.μ. Στην παραπάνω οικοδομή γίνονται εργασίες ενίσχυσης του κτηρίου και ανακαίνισης, έχουν αφαιρεθεί τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, καθώς και όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι και όπως λεπτομερώς περιγράφεται το ακίνητο αυτό στην άνω με αριθμ. 2757/2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της παραπάνω δικαστικής επιμελήτριας Μαρίας Καζαντζάκη.
Τίτλος κτήσεως. Το ακίνητο αυτό απέκτησε ο καθ’ ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 372/28-1-2004 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Πολυτίμης Πρίφτη-Γκολέ που έχει μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 4181 με αύξοντα αριθμ. μεταγραφής 302243 και ΚΑΕΚ 170630411003/0/0.
Στο άνω ακίνητο υπάρχουν δέκα υποθήκες.
Το ακίνητο αυτό εκτιμήθηκε με την άνω δικαστική επιμελήτρια στο ποσό των 1.400.000,00 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς 1.150.000,00 ευρώ.
Ο πλειστηριασμός του ακινήτου αυτού ορίζεται για τη δέκα εννιά (19) Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4:00 μ.μ. έως 5 μ.μ. της ίδιας μέρας στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στην αίθουσα πλειστηριασμών ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Βασιλείας Βασιλάκη-Σηφάκη ή του νόμιμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματός της με τιμή πρώτης προσφοράς ευρώ 1.300.000,00 για να πληρωθεί ο άνω επισπεύδων την άνω απαίτησή του που είναι ευρώ 239.916,06 πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την εξόφληση.

Ηράκλειο 30-9-2011

Η δικαστική επιμελήτρια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση