iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

καύσιμα


Δημοσιονομικά σωστό χαρακτηρίζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας (ΣΕΕΠΕ) το μέτρο για την πλήρη εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, καθώς, όπως εκτιμά, αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, επισημαίνει ωστόσο ότι η Πολιτεία θα πρέπει άμεσα και με δίκαιο τρόπο να εξασφαλίσει τη στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων.
Όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος, η επιστροφή του φόρου θα πρέπει να γίνεται απευθείας από το κράτος στους όποιους δικαιούχους καταναλωτές και να εξεταστεί η προκαταβολή (εκταμίευση) με τη μορφή επιδόματος στους καταναλωτές, ώστε να αποφευχθεί η στενότητα ρευστότητας.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ΣΕΕΠΕ, το μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ από μόνο του δεν είναι αρκετό για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παρανομιών στον κλάδο των πετρελαιοειδών και επαναλαμβάνει τις προτάσεις του για τον περιορισμό του φαινομένου της λαθρεμπορίας στη διακίνηση των καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου:
1. Εντατικοποίηση ελέγχων για εντοπισμό μηχανισμών καταδολίευσης αντλιών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και άμεση εφαρμογή του Νόμου 3908/2011.
2. Εφαρμογή συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
3. Εξάρθρωση των κυκλωμάτων εικονικών εξαγωγών καυσίμων.
4. Έλεγχος διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων και εξαγωγών με εντατικοποίηση των ελέγχων που γίνονται από τα αρμόδια τελωνεία.
5. Λήψη μέτρων για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση αδειών εμπορίας κατηγορίας Β1, ώστε να επιτρέπεται η διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων μόνο σε επιχειρήσεις με σοβαρές υποδομές και κεφάλαια κίνησης.
6. Εκσυγχρονισμός των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών, ώστε να απελευθερωθούν οι απασχολούμενοι, σήμερα, στις εγκαταστάσεις τελωνειακοί υπάλληλοι και να αφοσιωθούν στο έργο του ελέγχου και της πάταξης της λαθρεμπορίας.
7. Σήμανση όλων των βυτιοφόρων Ι.Χ. και Δ.Χ. (ως Ν. 3054/2002) με το εμπορικό σήμα της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών και πραγματοποίηση ελέγχων καθ’ οδόν του νόμιμου της διακίνησης.
8. Έλεγχος τιμολογίων αγορών σε πρατήρια από ΚΕΔΑΚ και ΣΔΟΕ και εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.
9. Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων εταιρειών εμπορίας για τυχόν περιπτώσεις λαθρεμπορίου και πειρατείας.
10. Έλεγχος (καθ’ οδόν) του φορτίου και του νόμιμου της διακίνησης που γίνεται με τα μικρά βυτιοφόρα των πρατηρίων.
11. Εντατικοποίηση ελέγχων και εξάρθρωση των κυκλωμάτων νέας μορφής λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης με μεθανόλη στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση