iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΘΡΟ ΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ


ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

Η σχολική επιτυχία αποτελεί τη σημαντικότερη επιδίωξη του μαθητή από τη στιγμή της εισόδου του στο σχολείο. Η επιτυχία αυτή προσδιορίζει τόσο την ικανότητά του να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που αναλαμβάνει, όσο και τη διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής και καταξίωσης γύρω απ’ αυτόν, κυρίως από την ομάδα των συνομηλίκων. Έτσι, τονώνεται το αίσθημα αξιοσύνης του μαθητή, αποκτά συναισθηματική σταθερότητα για να αντιμετωπίζει τις αποτυχίες του, προσανατολίζεται σταθερά προς την επιτυχία και γεμίζει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του και τις φιλικές του σχέσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να προσανατολίζεται και η σχέση των γονέων με τον εκπαιδευτικό.

Τα πλεονεκτήματα

Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δύο σημαντικούς σταθμούς στην κοινωνικοποίηση και τη σχολική επίδοση του μαθητή. Οι δύο αυτοί θεσμοί ασκούν σημαντική επίδραση στην ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού. Από τη μεριά και των δύο αυτών συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ανάγκη να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήματα από τη μεταξύ τους συνεργασία. Από τη μία μεριά, ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να έχει ουσιαστική επιμόρφωση ως προς τα οφέλη της συνεργασίας του με τους γονείς για τη σχολική επίδοση κάθε μαθητή. Από την άλλη μεριά, οι γονείς είναι καλό να αντιληφθούν τον πραγματικό τους ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού τους και να αποφεύγουν τις συναντήσεις με τον εκπαιδευτικό μόνο για την ενημέρωση της προόδου του μαθητή.

Συμπληρωματική δράση

Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα αναπτύξει ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με τους γονείς και πρέπει να καταλάβουν ότι οι ρόλοι τους είναι μεν διαφορετικοί αλλά χρειάζεται να δρουν συμπληρωματικά για τη μάθηση και την εξέλιξη των παιδιών. Πριν όμως από αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς είναι σταθμός στη ζωή του παιδιού και καθημερινά διδάσκονται από εκείνους "μαθήματα ζωής".
Οι γονείς επηρεάζουν την αυτοεικόνα, τα κίνητρα και τις επιλογές του μαθητή. Άρα είναι σημαντικό να έχει καταφέρει η οικογένεια να δημιουργήσει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση με το παιδί και η σχέση μεταξύ τους να στηρίζεται σε γερές βάσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα η συνεργασία σχολείου και οικογένειας στην πρόοδο του μαθητή.
Συνήθως οι ελληνικές οικογένειες επιλέγουν να παρευρίσκονται στο σχολείο είτε για να ενημερωθούν για την επίδοση του μαθητή, είτε για να παρακολουθήσουν κάποια σχολική εκδήλωση. Ο ρόλος τους είναι περισσότερο τυπικός. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που αδιαφορούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής τους με το σχολείο. Ωστόσο, αυτό δε παρατηρείται μόνο από την πλευρά των γονέων αλλά και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Ορισμένοι δε συνειδητοποιούν τη σημασία της συνεργασίας τους με τους γονείς και δεν επιθυμούν την τακτική συναναστροφή μαζί τους. Και αυτό γιατί θεωρούν τους γονείς ως απειλή, που σκοπό έχουν περισσότερο τον έλεγχο του εκπαιδευτικού και λιγότερο τη βοήθεια και τη συμμετοχή στο έργο του.

Χωρίς καχυποψίες

Ωστόσο, χρειάζεται να είναι και οι δύο εμπλεκόμενοι πιο διαλλακτικοί και να δουν τα πράγματα πιο ανοιχτά, χωρίς καχυποψίες και ενδοιασμούς. Η συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικού αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αναλυτικότερα, επηρεάζει θετικά την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού, τη θετική στάση και συμπεριφορά του μαθητή, την αύξηση των κινήτρων του για μάθηση, ακόμη και τη σχέση του με τους γονείς του.
Εκτός από αυτό, και οι γονείς επωφελούνται από αυτή τη συνεργασία αφού δημιουργούν μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με το παιδί. Μαθαίνουν τις ανάγκες και τις αδυναμίες του παιδιού τους και έτσι τον προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να του φωνάζουν και να τον υποτιμούν για κάτι που μπορεί να μη γνωρίζει. Η συνεργασία αυτή βοηθά, σε πιο προχωρημένο επίπεδο, στην έγκαιρη ανίχνευση και παιδαγωγική αντιμετώπιση κάποιου μαθησιακού προβλήματος που μπορεί να εμφανίζει ο μαθητής.

Ο ρόλος του δασκάλου

Ο εκπαιδευτικός, με τη σειρά του, εμπλουτίζεται από τους γονείς με νέες ιδέες, κουλτούρα, εμπειρίες και γνώσεις. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός μαθαίνει περισσότερα για το παιδί με απώτερο στόχο τη βελτίωση τόσο της μαθητικής επίδοσης όσο και της συμπεριφοράς του μαθητή. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός δεν αισθάνεται αποξενωμένος από το κοινωνικό σώμα που βρίσκεται κοντά στο επάγγελμά του, τους γονείς. Η καλή συνεργασία τού δίνει την ώθηση και το κίνητρο να βελτιώσει τη δουλειά του και τονώνει την αυτοεκτίμησή του.
Όμως, όσο πρόθυμοι κι αν είναι οι γονείς για μια τακτική και αυθεντική συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, ο δεύτερος κινεί τα νήματα και είναι υπεύθυνος για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση και να ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το σημαντικό κομμάτι, που αποτελεί σημείο αναφοράς και ζητούμενο στις μέρες μας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υποδείξει στους γονείς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί τους στο σχολείο.

Σημεία "κλειδί"

Είναι, βέβαια, περίπλοκο το θέμα της συνεργασίας των γονιών με τον εκπαιδευτικό και πολλές φορές προκύπτουν εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ τους γιατί οι γονείς εμπλέκονται συναισθηματικά με το παιδί τους και πολλά πράγματα που ακούν γι’ αυτό τα απορρίπτουν. Γι’ αυτό το λόγο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα τρικ ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονέων. Για παράδειγμα, να επιδιώξει συνάντηση με τους γονείς για να τους γνωρίσει, χωρίς να περιμένει μέχρι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στην επίδοση του μαθητή.
Άλλα σημεία που χρειάζεται να προσέξει ο εκπαιδευτικός είναι να εκδηλώνει με ειλικρινή τρόπο το ενδιαφέρον του να βοηθήσει, να δίνει συμβουλές στους γονείς πώς να βοηθήσουν το παιδί και να τους τονίσει τη σπουδαιότητα της θετικής ενίσχυσης και, τέλος, να τους επαινεί για την πρόοδο που σημειώνει το παιδί τους, αφού και οι ίδιοι ξέρουν ότι δίνεται περισσότερη προσοχή σε κάποια αρνητική συμπεριφορά από το παιδί.
Η συνεργασία γονιών-εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του σχολείου. Το σχολείο έχει καθήκον απέναντι στους μαθητές να βρίσκει διόδους επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον και να μην είναι αποκομμένο από την πραγματική και κοινωνική ζωή του παιδιού.
Αν είναι "κεκλεισμένων των θυρών", τότε είναι σίγουρο ότι η εκπαίδευση των μαθητών θα είναι ανεπαρκής. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να προάγει μια τέτοια συνεργασία ώστε οι σημερινοί μαθητές να διαμορφωθούν σε αυριανούς πολίτες, κουβαλώντας μαζί τους γνώσεις, δεξιότητες και ταλέντα, που να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στην πραγματικότητα. Ο ενεργητικός ρόλος της οικογένειας είναι επιτακτικός αφού οι γονείς είναι οι πρώτοι φορείς της μόρφωσης και της κοινωνικοποίησης του παιδιού.

Σωστή σχέση

Επιβάλλεται, βέβαια, καθεμία πλευρά να έχει κατανοήσει και οριοθετήσει το ρόλο της και να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμφίδρομη επικοινωνία για τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης του μαθητή και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Γονείς και εκπαιδευτικός προχωρούν προς μια κοινή κατεύθυνση. Ο γονιός γνωρίζει τις δυνατότητες του παιδιού του και ο εκπαιδευτικός διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση για να βοηθήσει το παιδί ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του να κάνει ένα βήμα παραπέρα.
Το δίπολο "γονείς-εκπαιδευτικός" πρέπει να αποτελεί μια ισχυρή και δεμένη αλυσίδα, όσο κι αν κατά καιρούς οι σκοποί της εκπαίδευσης επαναπροσδιορίζονται. Εκείνοι καταλαμβάνουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και αποτελούν τους πιο σημαντικούς φορείς που έχουν αναλάβει την ευθύνη και την εποπτεία για την ομαλή ένταξη του παιδιού στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, προβάλλονται ενιαία κοινωνικά πρότυπα και κοινωνικές απαιτήσεις προς το παιδί, καθώς επίσης παρατηρούνται καλύτερα αποτελέσματα στις διαδικασίες που έχουν αναλάβει προς όφελος του παιδιού.
Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός είναι καλό να επιδιώκει μια ομαλή συνεργασία με τους γονείς, κάτι που αποτελεί πλέον παγκόσμια τάση. Γιατί το ιδανικότερο θα ήταν οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς να έδιναν στους γονείς τα κατάλληλα εφόδια ώστε και εκείνοι να τα εκπαιδεύουν σωστά και να υπάρχει μεταξύ τους ενιαία αντιμετώπιση του παιδιού.


ΠΛΑΓΙΟΣ
Στο σχολείο

Συνήθως οι ελληνικές οικογένειες επιλέγουν να παρευρίσκονται στο σχολείο είτε για να ενημερωθούν για την επίδοση του μαθητή, είτε για να παρακολουθήσουν κάποια σχολική εκδήλωση. Ο ρόλος τους είναι περισσότερο τυπικός. Επίσης, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που αδιαφορούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής τους με το σχολείο. Ωστόσο, αυτό δεν παρατηρείται μόνο από την πλευρά των γονέων αλλά και από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση