iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΥΛΙΣΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΟΝ:
Απρόσκοπτη πρόσβαση στις αρχαιότητες της Τυλίσου εξασφαλίζει νέος περιφερειακός δρόμος, η διάνοιξη του οποίοι ξεκίνησε σήμερα από συνεργεία του Δήμου Μαλεβυζίου. Επί τόπου βρέθηκε και η επιβλέπων αρχαιολόγος Αθανασία Κάντα η οποία προανήγγειλε και σωστική ανασκαφή στο χώρο ο οποίος συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των αρχαιολόγων όσο και των επισκεπτών.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση