iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Εκπαιδευτικοί


Εκπαιδευτικοί σε ετοιμότητα...

Σε συνεχή ετοιμότητα καλεί τα μέλη του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου "Δ. Θεοτοκόπουλος". Ο σύλλογος υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού μετώπου αγώνα με όλες τις δυνάμεις της εργατικής τάξης και καλεί το υπουργείο Παιδείας να προβεί:
* Στην άμεση στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των σχολείων του νομού Ηρακλείου.
* Στην άμεση αποστολή όλων των σχολικών βιβλίων έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων.
* Στην απόσυρση όλων των αντιεκπαιδευτικών και αντιασφαλιστικών μέτρων που πλήττουν βάναυσα τους εργαζόμενους στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση