iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ 3Γ


Τα πρώτα ασφαλή τσιγάρα αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε όλες τις αγορές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει κοινοτικής απόφασης, η οποία προβλέπει ότι όλα τα τσιγάρα που παράγονται και πωλούνται εντός της Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνονται στα πρότυπα αυτά.
Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες, όπως η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, κ.λπ., στις οποίες κυκλοφορούν πλέον τα λεγόμενα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας.
Τι είναι τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας: Τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας, γνωστά και ως LIP (Low Ignition Propensity), έχουν σχεδιαστεί για να σβήνουν μόνα τους. Αυτό σημαίνει πως, όταν δεν καπνίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, απλά σβήνουν, ενώ κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο τσιγαρόχαρτο, το οποίο διαθέτει λεπτές ταινίες, προκαλώντας τη μείωση της ροής του αέρα. Οι ταινίες περιέχουν ένα φυσικό συστατικό και δεν είναι άμεσα ορατές.
Τα εν λόγω τσιγάρα σχεδιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο με σκοπό τη μείωση των πυρκαγιών που προκαλούνται από απρόσεκτους καπνιστές.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιδέα έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Νέα Υόρκη, όπου και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγορά το 2004.
Στη χώρα μας, οι προδιαγραφές για τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά σε όλα τα εμπορικά σήματα όλων των εταιρειών προκειμένου από τις 17 Νοεμβρίου 2011 η ελληνική αγορά να εφοδιάζεται από τις καπνοβιομηχανίες μόνο με τσιγάρα που θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιορισμένης αναφλεξιμότητας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση