iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Υδρογονανθράκων Α.Ε.


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για τη σύσταση της "Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.". (ΕΔΕΥ Α.Ε.) και να καταθέσουν όσοι έχουν τα προσόντα υποψηφιότητα για την πλήρωση των 7 θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Η συγκεκριμένη διαβούλευση αφορά άμεσα και στην Κρήτη, στα νότια της οποίας έχουν καταλήξει οι ειδικοί ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Κρήτη μαζί με το Ιόνιο είναι οι μόνες περιοχές της χώρας που αναφέρονται ονομαστικά στην πρόσκληση της διαβούλευσης.
Σκοπός της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων:
* Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
* Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και ο προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού αυτής.
* Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση