iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

φάρμακα


Φθηνότερα θα είναι 12.242 φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς προσαρμόζονται στους νέους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ του 6,5%. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξέδωσε χθες το σχετικό, με αριθμό 5/2010, Δελτίο Τιμών Φαρμάκων στο οποίο περιλαμβάνονται οι λιανικές τιμές των 12.242 φαρμακευτικών προϊόντων, προσαρμοσμένες στο νέο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6,5%.
Το δελτίο τιμών υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr/37/sub.asp?4616. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, αναπροσαρμόζονται οι ισχύουσες λιανικές τιμές των κυκλοφορούντων φαρμάκων λόγω μείωσης συντελεστή ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ενώ στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ 6,5% που αναλογεί. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.
Η ισχύς του δελτίου, που θα ανακοινωθεί και στον ημερήσιο Τύπο, αρχίζει από τη 1/1/2011. Σημειώνεται ότι η υπέρβαση των ανώτατων τιμών διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα και της ισχύουσας αγορανομικής νομοθεσίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση