iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΗ Χρυσοστόμου wide

Προχωρά ο διαχωρισμος δικτύων της ΔΕΗ


Η ΔΕΗ Ρόδος και η ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες, και οι δύο 100 % θυγατρικές της ΔΕΗ είναι οι εταιρίες που θα αναλάβουν (ύστερα από τις απαιτούμενες αλλαγές στο καταστατικό τους) τη διαχείριση των δικτύων διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της επιχείρησης, που συνεδρίασε σήμερα.
Ο διαχωρισμός των δικτύων γίνεται σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία περιλαμβάνεται και στο μνημόνιο ως υποχρέωση της χώρας. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν τον τελευταίο μήνα από το ΔΣ της ΔΕΗ και επικυρώθηκαν σήμερα από τη γενική συνέλευση αφού προηγήθηκε το "πράσινο φως" του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με το "μοντέλο" του διαχωρισμού του δικτύου μεταφοράς που επελέγη τελικά, μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών που έδινε η Κοινοτική Οδηγία.
Πρόκειται για το μοντέλο του "Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς", με το οποίο η ιδιοκτησία του δικτύου παραμένει στον όμιλο της ΔΕΗ, αλλά εισφέρεται στη θυγατρική Μεταφοράς, στην οποία εντάσσονται και οι εργαζόμενοι στον τομέα χωρίς αλλαγές στο εργασιακό - ασφαλιστικό καθεστώς.
Αντίθετα, η ιδιοκτησία του δικτύου διανομής παραμένει στη μητρική εταιρία και η νέα θυγατρική θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξής του, τόσο στα νησιά όσο και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά η ίδια εταιρία θα διαχειρίζεται και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Οι εργαζόμενοι στη διανομή εντάσσονται επίσης στη νέα εταιρία, χωρίς αλλαγές στο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση