iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - ΟΑΕΔ


Περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν με τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον περιορισμό της ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Από αυτές 52.425 είναι θέσεις συνεχούς εργασίας και 51.514 εποχικής εργασίας.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα 17 προγράμματα ύψους 2,5 δισ. ευρώ και έχουν γίνει 111.873 αιτήσεις επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για διατήρηση 247.000 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη, με τα προγράμματα αυτά κατέστη δυνατόν να ανασχεθεί ο ρυθμός της αύξησης της ανεργίας το 2010.
Με το νέο έτος ξεκινούν τα Ολοκληρωμένα Τοπικά Προγράμματα. Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ένα τέτοιο τοπικό πρόγραμμα, που, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη, αποτελεί πιλοτικό οδηγό, έχει ξεκινήσει από το 2010, είναι συνολικής δαπάνης 13.700.000 και απευθύνεται σε 900 ανέργους και 350 εργαζομένους του νομού Καστοριάς.
Μέσα στον Ιανουάριο του 2011 κατατίθεται από το υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο Ταμείο, το οποίο αναμένεται να συσταθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα κληθούν να συμμετάσχουν και ιδιωτικοί φορείς.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρείται η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης των ευάλωτων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, και η ανάσχεση της ανεργίας σε περιοχές έντονης οικονομικής κρίσης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση