iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - λιανική


Μείωση 8,1% σημείωσε ο δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Οκτώβριο φέτος σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2009, έναντι μείωσης 15,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το 2008.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η πτώση αυτή του όγκου προήλθε κυρίως από τη μείωση των πωλήσεων σε έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (-14,6%), ένδυση-υπόδηση (-11,3%), φαρμακευτικά-καλλυντικά (-10,7%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-9,1%) και καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (-2,4%).
Επίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες τιμές), συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, στο λιανικό εμπόριο της χώρας παρουσίασε τον Οκτώβριο φέτος μείωση 2% σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2009, έναντι μείωσης 14,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2009 προς το 2008.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση