iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - δέρματα


Περαιτέρω συρρίκνωση παρουσιάζει φέτος η παραγωγή προϊόντων δέρματος και υποδημάτων, που είχε μειωθεί κατά 13,4% το 2009. Οι αρνητικές τάσεις που επικρατούν στην παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας προϊόντων δέρματος και υποδημάτων αντανακλούν τη μείωση της εγχώριας ζήτησης, την υψηλή εισαγωγική διείσδυση και την εξασθένηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Επί συνόλου πέντε κατηγοριών προϊόντων του κλάδου, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, άνοδο του όγκου παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2009, παρουσιάζει μόνο μία (20%), σε αντίθεση με τις άλλες τέσσερις (80%), οι οποίες εμφανίζουν πτώση.
Η συνολική παραγωγή δερμάτων και υποδημάτων στη χώρα μας το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο δεκάμηνο του 2009, κατά 36,7%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 47,6%. Την ίδια περίοδο του 2009 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 14,4%, σε σχέση με το 2008.
Η έντονα καθοδική πορεία της συνολικής παραγωγής του κλάδου κατά το τρέχον έτος οφείλεται σε συνεχή μείωση όλους τους τελευταίους μήνες, δεδομένου ότι και κατά το πρώτο τετράμηνο η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 32,7% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα τον Οκτώβριο κατεγράφη πτώση 34,7%.
Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή δερμάτων προβατοειδών κατά 9,35%. Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή δερμάτων βοοειδών κατά 56%, ενώ μηδενίστηκε η παραγωγή δερμάτων αιγοειδών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση