iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
σπίτια wide

Όλη η Κρήτη στις αντικειμενικές.Αλλάζουν τα δεδομένα στις μεταβιβάσεις ακινήτων.


Το σύνολο των περιοχών της Κρήτης που δεν ήταν μέχρι τώρα ενταγμένες στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών εντάσσεται με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, εντάσσονται περίπου 4.500 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα που μέχρι σήμερα ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, με την επέκταση αυτή το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων καλύπτει πλέον το σύνολο των περιοχών σε 25 νομούς της χώρας.
Πρόκειται για τις αντικειμενικές τιμές με τις οποίες, στις περιοχές αυτές, θα προσδιορίζεται πλέον ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις κληρονομιές, ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.ά. Έως τώρα στις περιοχές αυτές ίσχυε το σύστημα των ενδεικτικών τιμών, οι οποίες ωστόσο δημιουργούσαν σημαντικές στρεβλώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι νέες αντικειμενικές τιμές είναι υψηλότερες από τις ενδεικτικές-συγκριτικές τιμές των ΔΥΟ, αφού οι τελευταίες ήταν «τεχνητά συμπιεσμένες», όπως λένε παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών.
Οι νέες τιμές σε κάθε περιοχή προβλέπονται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά. Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα μόνο δύο νομοί (Γρεβενών και Καστοριάς) καλύπτονται στο σύνολό τους από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Έτσι με τη σημερινή ένταξη των νέων περιοχών σε 23 νομούς το αντικειμενικό σύστημα καλύπτει συνολικά 25 νομούς.
Επίσης, εντάσσονται περιοχές και οικισμοί των νομών Κυκλάδων και Χαλκιδικής. Η ένταξη αφορά σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης) και συντελεστών αυξομείωσής τους, βάσει εισηγήσεων των αρμόδιων επιτροπών του αρθρ. 41 του Ν. 1249/82, συγκριτικών στοιχείων των αρμόδιων ΔΟΥ, δεδομένων της κτηματαγοράς, με γνώμονα την εξομάλυνση των τιμών πανελλαδικά για δικαιότερη κλιμάκωσή τους από περιοχή σε περιοχή.
Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, τυχόν διαφορές τιμών μεταξύ των ήδη υφιστάμενων και των νέων, που προσδιορίζονται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, θα αφορούν οικισμούς ή ζώνες πόλεων με χαμηλότερες τιμές της αντικειμενικής αξίας, λόγω της μη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών από τη 1/3/2007 και μετά.

Θεσμική τομή

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων αποτέλεσε και αποτελεί μια θεσμική τομή μείζονος σημασίας, που παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη βάση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ ακινήτων, εισοδήματος και ΕΤΑΚ.
Με την ένταξη μιας περιοχής στο σύστημα παρέχεται η δυνατότητα η φορολογητέα αξία να είναι εκ των προτέρων γνωστή, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και προϋπολογισμός του κόστους από τους συναλλασσόμενους στην αγορά ακινήτων.
Οι αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται µε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, για ενιαία πανελλαδική αντιμετώπιση ακινήτων αντίστοιχης αξίας. Αυτό συμβάλλει στην εμπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικών Αρχών, στην αποφυγή αµφισβητήσεων και αντιδικιών, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στην ταχύτερη είσπραξη των οφειλόµενων φόρων. Επίσης, συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Επιπροσθέτως, συμβάλλει στη μείωση, ακόμα και στην εξάλειψη των υποθέσεων που οδηγούνται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, στην ολοκλήρωση των υποθέσεων σε σύντοµο χρόνο, συνεπώς και στην αποσυµφόρηση των τµηµάτων κεφαλαίου των ΔΟΥ, όπου μέχρι σήμερα οι υποθέσεις ακινήτων ελέγχονταν συνήθως στο χρόνο της παραγραφής, δηλαδή μετά από πέντε ή και περισσότερα χρόνια.
Με τις νέες εντάξεις, 25 νομοί θα καλύπτονται πλέον στο σύνολό τους από το σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

Ο υπολογισμός Τιμής Οικοπέδου

Για να διαβάσετε σωστά τους πίνακες που ακολουθούν στις σελίδες 12 και 14, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ακριβής υπολογισμός της Τιμής Οικοπέδου (Τ.Ο.), που είναι και η αντικειμενική αξία, συνάγεται από την Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ. - είναι αυτή που υπάρχει στους πίνακες ανά περιοχή που δημοσιεύει σήμερα η "Ν.Κ."), κυκλική ή γραμμική, εάν πολλαπλαστεί με το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο Συντελεστής Εμπορικότητας και ο Συντελεστής Οικοπέδου. Για να βρείτε πλήρεις πίνακες που θα περιέχουν όλους τους συντελεστές ανά περιοχή, ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την αντικειμενική αξία του δικού σας οικοπέδου, θα πρέπει να επισκεφθείτε την διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών στο διαδίκτυο (http://www.minfin.gr/antikeimenikes). Οι τιμές που δίνουμε εδώ είναι οι Τιμές Ζώνης, δηλαδή οι τιμές βάσης, δια των οποίων με τις πράξεις που περιγράφουμε μπορούν να εξαχθούν οι αντικειμενικές τιμές, εφόσον γνωρίζετε τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ένα απλό παράδειγμα, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών και το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε - εφόσον ανατρέξετε στους πίνακες στην παραπάνω διεύθυνση και σε αυτούς που δημοσιεύουμε σήμερα στην "Ν.Κ." - επακριβώς την αντικειμενική αξία του ακινήτου σας: Τιμή Ζώνης 900 € και Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου = 240 τότε η Τ.Ο. (η Τιμή Οικοπέδου, δηλαδή η τελική τιμή) .= 425 €/τ.μ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση