iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΒΓΟΝΤΖΑΣ


Τα αγαθά των αντικειμενικών τιμών

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΒΓΟΝΤΖΑ

Τα νέα μέτρα για τις αντικειμενικές αξίες θα ενοχλήσουν. Αναπόφευκτα. Κανένας δε βγάζει το χρήμα από την τσέπη του για να το δώσει χωρίς αντάλλαγμα. Άμεσο εννοείται.
Αυτή είναι η μία πλευρά. Που έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία για τις περιοχές που υπάγονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να πληρώνουμε όλοι αυτό που μας αναλογεί για τη συμμετοχή μας στα κοινά βάρη. Δεν μπορούν να υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού και περιουσιακά στοιχεία που δε θα υπόκεινται στη βάσανο της καταβολής φόρου. Με μία προϋπόθεση φυσικά. Οι πλουσιότεροι καταβάλλουν περισσότερα. Και οι φτωχοί πολύ λιγότερα. Και μάλιστα με μια φορολογική κλίμακα που όσο ανεβαίνει το εισόδημα και η αξία του περιουσιακού στοιχείου, αυξάνεται.
Πρέπει να θυμηθούμε ότι το σύστημα των αντικειμενικών αξιών εισήχθη το 1986. Πρέπει να θυμηθούμε ποιος ήταν ο πρώτος που το επέβαλε. Πρέπει να θυμηθούμε τη φοβερή διαφθορά γύρω από τις συναλλαγές των ακινήτων. Υπήρχαν και ποσοστά στη διαφθορά. Σήμερα ο κάθε συναλλασσόμενος με ακίνητα γνωρίζει ότι οφείλει να καταβάλλει το φορολογικό βάρος που του αναλογεί. Και αυτό ενδεχομένως τον στεναχωρεί. Μα δεν έχει μπροστά του με τίποτε τη φρικώδη προοπτική ότι πρέπει να συναλλαγεί αθέμιτα με το κράτος.
Τώρα που τα συζητάμε όλα, ας ξαναφέρουμε στο τραπέζι το ενδεχόμενο επέκτασης των αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων μας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση