iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


Μείωση από 20% έως 30% σε 1.200.000 νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα ισχύσει, μεταξύ άλλων, με τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2011, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με βάση τα τιμολόγια αυτά προβλέπεται:
- Μείωση από 17% έως 3% της μέσης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για 1.500.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εμπορικές και βιοτεχνικές).
- Μείωση από 20% έως 30% σε 1.200.000 νοικοκυριά, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑμΕΑ, οικογένειες με τρία παιδιά και χαμηλό εισόδημα, χαμηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), το οποίο εφαρμόζεται, για πρώτη φορά, από την 1η Ιανουαρίου 2011.
- Σταθερότητα ουσιαστικά της μέσης τιμής για 2.500.000 νοικοκυριά με καταναλώσεις από 800-2000 kWh.
- Το αγροτικό τιμολόγιο παραμένει το χαμηλότερο από όλα τα υπάρχοντα τιμολόγια, παρά την αύξηση του 6%.
- Αύξηση 11%, που επέρχεται στην κατηγορία πελατών των 0-800 kWh και αντιστοιχεί σε μέση επιβάρυνση 5,5 ευρώ, το τετράμηνο.
Συνολικά, οι Έλληνες καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), για το έτος 2011, θα καταβάλουν ποσό της τάξης των 140.000.000 ευρώ λιγότερα για αγορά της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, σε σύγκριση με το 2010, χωρίς τις επιβαρύνεις για ΕΡΤ, Δημοτικά Τέλη και τη μεταβολή του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό απομειώνεται στα 37.000.000 ευρώ εάν συνυπολογιστεί η αύξηση του ΦΠΑ από 11% στο 13%. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα της ΔΕΗ, τα νέα τιμολόγια, εφαρμοζόμενα επί των πωλήσεων του 2010, επιφέρουν μείωση της τάξεως των 50.000.000 ευρώ.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση