iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Χαράχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές


Χαράχθηκαν κατευθυντήριες γραμμές

Σε γενικές γραμμές ήταν ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνάντηση της δημοτικής ομάδας του Γιάννη Κουράκη, που αν μη τι άλλο έδειξε πως είναι συμπαγής. Ο δήμαρχος δεν παρέλειψε να μιλήσει για την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας και η οποία επηρεάζει και τα δημοτικά πράγματα. Επίσης, χάραξε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει η δημοτική Αρχή, και είπε πώς πρέπει να λειτουργεί η δημοτική ομάδα των "Ανοικτών Οριζόντων" στη νέα τετραετία.
Για τη σύσταση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν πάρθηκε απόφαση, και συμφωνήθηκε η εκλογή των μελών τους να γίνει την ερχόμενη Κυριακή.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση