iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΤΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛ.ΤΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. 3/2010

Η εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του έργου μεταφοράς χρηματαποστολών από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε ορισμένα καταστήματα και μονάδες διανομής ΕΛ.ΤΑ. της Περιφ. Διεύθυνσης Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου, και με τη δυνατότητα επέκτασης στους λοιπούς νομούς της Κρήτης (Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011 με δικαίωμα του ΕΛ.ΤΑ. να παρατείνει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που θα συνομολογηθεί για ένα (1) ακόμη χρόνο μετά τη λήξη της.
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός τού προς ανάθεση έργου για τα Καταστήματα και Μονάδες Διανομής ΕΛ.ΤΑ. του νομού Ηρακλείου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (που υπολογίστηκε σε ποσοστό 23%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/1/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. στο Ηράκλειο, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης ΕΛ.ΤΑ. (Δαιδάλου 36-4ος όροφος), αντί της 7ης-1-2011 που είχε οριστεί αρχικά με την από 23-12-2010 ανακοίνωσή μας.
Διακηρύξεις θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης και το Κεντρικό Κατάστημα Ηρακλείου, ενώ σχετικές πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2810/302.840 και 2810/302.843.

Ηράκλειο 29-12-2010

Ο διευθυντής, Εμμανουήλ Πλευράκης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση