iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 16-12-2010
Αριθμ. πρωτ.: 39460/2175

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 7478/30-11-2010 απόφασης του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σταθμού ξηράς σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ Α.Ε., ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους σε θέση του Δ.Δ. Κρασίου του δήμου Μαλίων Ν. Ηρακλείου με κωδικό θέσης "0240091-Αβδού ΒΤΒ (Κράσι)".
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (Νομαρχιακό Κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γρ. Νο Α6, τηλ. 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδιος κ. Φιλιππής Απόλλων, τηλ. 2813/410.181 και φαξ 2810/305.862).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για το ίδιο θέμα από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. (λεωφ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2, Τ.Θ. 2241, τηλ.: 2810/278.658, φαξ: 2810/278.661, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στ. Νεραντζάκης).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Γιώργος Αλεξάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση