iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - αύξηση


Αύξηση 5,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το Νοέμβριο φέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2009, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2009 προς το 2008.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η αύξηση αυτή του κόστους παραγωγής των βιομηχανιών, που ενδέχεται να προκαλέσει νέες πληθωριστικές πιέσεις εάν μετακυλιστεί στην κατανάλωση, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: α) Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,4%, και β) στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 7,8%. Επίσης, ο γενικός δείκτης το Νοέμβριο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Οκτωβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 1,3% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2009.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση