iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Δε σταματά η δωρεάν διανομή σχολικών βιβλίων


Ανυπόστατα χαρακτηρίζει το Υπουργείο Παιδείας σημερινά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία καταργείται η δωρεάν διανομή των σχολικών βιβλίων. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζεται ότι τα σχολικά βιβλία θα συνεχίσουν να διανέμονται δωρεάν και ότι η εκδοτική διαδικασία θα συνεχίσει να γίνεται με ευθύνη του του ίδιου του Υπουργείου.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι ο Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) εντάσσεται σε νέο φορέα, ο οποίος «θα συσταθεί και θα υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτική για το εκπαιδευτικό υλικό - ψηφιακό και έντυπο».
Σημειώνεται ότι με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και συζητείται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, συγχωνεύονται οργανισμοί προκειμένου να εξοικονομηθούν τέσσερα εκατ. ευρώ, ετησίως. Στους υπό συγχώνευση οργανισμούς περιλαμβάνονται εκτός από τον ΟΕΔΒ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, καθώς και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση