iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ


Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ

Ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα της επιλογής Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι αποφάσεις των μελών του ΕΣΕΤ για τους καταλληλότερους υποψήφιους ήταν ομόφωνες και μετά τον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας, στον οποίο προέβη η ΓΓΕΤ, η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, υπέγραψε τις υπουργικές αποφάσεις για το διορισμό των νέων διευθυντών. Σημειώνεται πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς υιοθετήθηκε η διεθνής πρακτική, η οποία είναι σύμφωνη με τον ελληνικό νόμο. Ζητήθηκαν οι απόψεις και εξωτερικών κριτών διεθνούς κύρους, με γνώση του ερευνητικού πεδίου στην Ελλάδα και επελέγησαν υποψήφιοι οι οποίοι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της έρευνας και τεχνολογίας. Έτσι, ο καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Συνολάκης τοποθετήθηκε χθες ως διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση