iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ


Ποτέ σου δεν αγάπησες
και δεν μπορείς να νιώσεις,
πόσο κοστίζει μιας καρδιάς,
όταν τηνε λαβώσεις.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση