iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΡΙΣΜΑ Γ


Η ΕΔΕ που διεξήχθη στο ΠΑΓΝΗ είναι εξόχως αποκαλυπτική για το πώς το Ακτινολογικό Τμήμα είχε στην ουσία αφεθεί στις «ορέξεις» των ιδιωτικών εταιρειών που έκαναν ό,τι ήθελαν.
«Οι εκπρόσωποι της εταιρείας και πιθανώς και άλλων εταιρειών φαίνεται να είχαν άμεση πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών του Τμήματος Ακτινοθεραπείας. Σε αυτό συγκλίνουν αρκετές καταθέσεις μαρτύρων. Ο διευθυντής του Τμήματος φέρεται ότι έδινε εντολή στις γραμματείς του τμήματος να δίνουν πληροφορίες που αφορούσαν ασθενείς στους οποίους χορηγούνταν διατροφικά σκευάσματα σε φαρμακευτικούς αντιπροσώπους.
Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως του Τμήματος Ακτινοθεραπείας κ. Γ., ήταν συνήθης πρακτική οι αντιπρόσωποι των εταιρειών των διατροφικών σκευασμάτων να προσκομίζουν τις συνταγές χορήγησης των σκευασμάτων αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος για βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δ/ντή του Τμήματος. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της άνεσης που είχαν οι αντιπρόσωποι των διατροφικών σκευασμάτων στο Τμήμα της Ακτινοθεραπείας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αυτή η πρακτική δείχνει ότι οι αντιπρόσωποι των διατροφικών σκευασμάτων αναλάμβαναν στην ουσία τη διακίνηση των συνταγών ήδη από το χώρο του νοσοκομείου.

Ομολογία του ίδιου του διευθυντή

Σύμφωνα με την κατάθεση του διευθυντή του Τμήματος, «ο ίδιος ο κ. Β. υπέγραφε βεβαιώσεις χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων που τις προσκόμιζαν αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών χωρίς να έχει εξετάσει τον ασθενή και αρκετές φορές χωρίς να γνωρίζει τον ασθενή».
Στις περιπτώσεις αυτές η χορήγηση των διατροφικών σκευασμάτων σύμφωνα με τις ενδείξεις ελέγχεται. Είναι πιθανόν ότι από τη στιγμή που η εταιρεία διατροφικών σκευασμάτων έθετε την ένδειξη χορήγησής τους (και όχι ο θεράπων ιατρός), αυτά να δίνονταν ανεξέλεγκτα με σκοπό το κέρδος και όχι την ασφάλεια και την ωφέλεια του ασθενούς.
Επίσης, σύμφωνα πάλι με την κατάθεση του ιδίου, ο διευθυντής συνήθως δε συμπλήρωνε ούτε τη δόση ούτε το χρόνο χορήγησης των διατροφικών σκευασμάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση του κ. Κ., υπαλλήλου της εταιρείας «Ιατρονοσηλευτική». Τόσο η δόση όσο και ο χρόνος χορήγησης συμπληρώνοταν αργότερα από τους αντιπροσώπους των εταιρειών των διατροφικών σκευασμάτων. Για το λόγο αυτό στην ΕΔΕ σημειώνεται ότι «το γεγονός αυτό συνιστά παραποίηση ιατρικής γνωμάτευσης που, ας σημειωθεί, γινόταν εν γνώσει του κ. Β.».
Για να καταλήξει το πόρισμα ότι «η χορήγηση των διατροφικών σκευασμάτων στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας δεν ακολουθούσε επιστημονικούς κανόνες και τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής (good clinical practice). Οι τυχόν ποινικές ευθύνες του κ. Β. θα πρέπει να διερευνηθούν».

Η εμπλοκή προϊσταμένης νευραλγικής κλινικής

Στην ΕΔΕ που έκανε ο κ. Γεωργόπουλος, καταθέσεις ειδικευμένων γιατρών της Γενικής Χειρουργικής Κλινικής συγκλίνουν στην άποψη ότι η σχέση της προϊσταμένης της κλινικής με την εταιρεία δημιουργούσε συνθήκες κατευθυνόμενης συνταγογραφίας.
Στην ΕΔΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι στην Κλινική της Γενικής Χειρουργικής χορηγούνταν διατροφικά σκευάσματα (κατά την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο) που αφορούσαν αποκλειστικά αυτά που αντιπροσώπευε η εταιρεία υποδηλώνει κατευθυνόμενη συνταγογραφία. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, όταν οι γιατροί της κλινικής έθεταν την ένδειξη χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων, παρέπεμπαν τους ασθενείς είτε στην προϊσταμένη του τμήματος είτε απευθείας στον εκπρόσωπο της εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ας σημειωθεί ότι η προϊσταμένη της κλινικής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με τα διατροφική σκευάσματα».
Ωστόσο, όπως αναφέρει το πόρισμα της ΕΔΕ, «σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων η προϊσταμένη, με δική της πρωτοβουλία, φέρεται να προσκόμιζε α) για υπογραφή σε γιατρούς της κλινικής βεβαιώσεις χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων που χρειάζονταν ανανέωση και β) στην «Ιατρονοσηλευτική» βεβαιώσεις από την κλινική της Γενικής Χειρουργικής με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των διατροφικών σκευασμάτων».

Κλινική της Παθολογικής Ογκολογίας

Το πόρισμα της ΕΔΕ διαπιστώνει ότι στην Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας την αποκλειστική ευθύνη χορήγησης των διατροφικών σκευασμάτων, με απόφαση του διευθυντή της κλινικής, είχε ο κ. Κ. Ο εν λόγω γιατρός αναφέρει παραποίηση συνταγών χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων που αντιπροσώπευε η εταιρεία.
Η ΕΔΕ αδυνατεί να ελέγξει περαιτέρω το θέμα της παραποίησης των συνταγών λόγω άρνησης του ΙΚΑ να δώσει περαιτέρω στοιχεία.
Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, όταν γιατροί της κλινικής έθεταν την ένδειξη χορήγησης διατροφικών σκευασμάτων παρέπεμπαν τους ασθενείς στον κ. Κ. για τη συνταγογράφηση. Κατόπιν ανελάμβανε συνήθως ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πάντως από τις καταθέσεις μαρτύρων δε φαίνεται να εμπλέκεται άλλη εκτός της «Ιατρονοσηλευτικής» εταιρεία στη χορήγηση διατροφικών σκευασμάτων στο σπίτι.
Έτσι η ΕΔΕ καταλήγει στην άποψη ότι «το γεγονός αυτό υποδηλώνει κατευθυνόμενη συνταγογραφία και εγείρει θέμα ηθικής τάξης».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση