iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΗ σήμα

Και νέα αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ μέσα στο 2011


Δεύτερη δόση αναπροσαρμογών στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέσα στο 2011 προμηνύει η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκαν οι αυξομειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού από 1ης Ιανουαρίου. Με την ίδια απόφαση, προωθείται εξίσωση των εμπορικών με τα βιομηχανικά τιμολόγια καθώς και των τιμολογίων για μονοφασικές και τριφασικές παροχές, ενώ προωθείται η εφαρμογή χρονοχρέωσης στα αγροτικά τιμολόγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, στη σημερινή της απόφαση η ΡΑΕ επισημαίνει ότι τα τιμολόγια που εγκρίθηκαν και θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου αντικατοπτρίζουν την ευνοϊκή συγκυρία χαμηλού κόστους της φετινής χρονιάς, γι αυτό και θα πρέπει στη διάρκεια του 2011 να επαναπροσδιοριστούν ώστε να αντανακλούν το κόστος της επιχείρησης. Οι ευνοϊκές συνθήκες κατά τη φετινή χρονιά συνίστανται στις σχετικά χαμηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις αυξημένες βροχοπτώσεις (που αύξησαν τα αποθέματα νερού στα υδροηλεκτρικά) και στη μείωση της ζήτησης που είχαν σαν αποτέλεσμα να μη χρησιμοποιούνται, ή να χρησιμοποιούνται λιγότερο οι ακριβές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της επιχείρησης (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Όμως η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, το φυσικό αέριο ακολουθεί με χρονοκαθυστέρηση τις διακυμάνσεις του αργού και για το λόγο αυτό η ΡΑΕ σπεύδει να αναγγείλει νέες πιθανές αλλαγές στα τιμολόγια τους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με τη σημερινή απόφαση η ΡΑΕ επισημαίνει ότι ως το τέλος της μεταβατικής περιόδου προσαρμογής των τιμολογίων ώστε να αντανακλούν το κόστος, δηλαδή ως το 2013:
-Θα καταργηθούν οι διαφορές των τιμολογίων ανάμεσα στις μονοφασικές και τις τριφασικές παροχές, όπως επίσης ανάμεσα στα εμπορικά και τα βιομηχανικά τιμολόγια.
-Θα εφαρμοσθεί χρονοχρέωση στα αγροτικά τιμολόγια, ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση των αρδευτικών τις ώρες μη αιχμής και να αποθαρρύνεται, αντίστοιχα τις ώρες αιχμής (π.χ. τα μεσημέρια του καλοκαιριού οπότε εκτός από ενέργεια σπαταλάται και νερό που εξατμίζεται λόγω ζέστης).
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί, ακόμη, η ανακοίνωση των αναλυτικών τιμολογίων ανά κατηγορία κατανάλωσης (δηλαδή το κόστος της κιλοβατώρας ανά κλιμάκιο, οι νέες χρεώσεις για πάγια και μονοπωλιακές δραστηριότητες, κλπ.) που θα εφαρμοστούν από το ερχόμενο Σάββατο, 1η Ιανουαρίου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση