iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ


Με ριζικές αλλαγές στη φορολογία η κυβέρνηση επιχειρεί να γεμίσει τα δημόσια ταμεία. Αυξήσεις στα τεκμήρια αλλά και αλλαγές που προωθούνται στο φορολογικό καθεστώς προωθούν ένα πιο λειτουργικό σύστημα .

Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού όπου και στις δύο κατηγορίες τα τεκμήρια αυξάνονται.
Η συλλογή αποδείξεων είναι εκείνη που διαμορφώνει τελικά το αφορολόγητο των 12000 ευρώ ενώ στη νέα φορολογική κλίμα και με συντελεστές από 18% έως 45% υπάγονται όλα τα εισοδήματα

Συγκεκριμένα αναφορικά με τα τεκμήρια και πάντα στο πλαίσιο περιορισμούς της φοροδιαφυγής καθιερώνεται :
για τις κατοικίες:
* μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.μ.
* από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.μ.
* από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.μ.
* από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.μ.
* από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 300 ευρώ ανά τ.μ.
Αυξημένα είναι τα τεκμήρια και για τα ΙΧ
για Ι.Χ.:
* για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε. σε 3.000 ευρώ.
* για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά,
* για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά
* για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 700 ανά 100 κυβικά εκατοστά.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα όμως έχουν ήδη προωθηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών όπως χαρακτηριστικά η υποχρεωτική πλέον υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά με εξαίρεση μόνο τους συνταξιούχους και τους και οι μισθωτοί εφόσον πάντα δεν τη υποβάλει για αυτούς κάποιος λογιστής.
Άλλες αλλαγές που παρωθούνται είναι
* είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης από όλους όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 6.000 ευρώ από οικοδομές ή σύνταξη κ.λπ..
* δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά με βάση τις δαπάνες διαβίωσης, όπως της κατοικίας, του αυτοκινήτου Ι.Χ., του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κλπ
* καθιερώνεται χωριστή βεβαίωση των φόρων μεταξύ συζύγων
* προβλέπεται έκπτωση 1,5% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος
* καθιερώνεται ειδική κλίμακα για τη φορολόγηση των μπόνους στελεχών των τραπεζών προκειμένου να μην επιβαρυνθούν χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη υπέρμετρα.
* η απαίτηση κατά του Δημοσίου επιστροφής καταβληθέντος φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης.
* καθίσταται δυνατή η άμεση επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώνονται προφανείς παραβάσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκπτώσεις που έως τώρα ίσχυαν στη φορολογική κλίμακα καταργούνται ή μειώνονται.
Έτσι καταργούνται οι εκπτώσεις που έχουν να κάνουν με

· καταργείται η έκπτωση των δαπανών για επισκευή και συντήρηση εκμισθούμενων κατοικιών, η οποία υπολογιζόταν μέχρι ποσοστού 40% επί των ακαθαρίστων ποσών των εισπραττόμενων μισθωμάτων και μείωνε τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που χρησιμεύουν για την κάλυψη του αφορολογήτου.
· * καταργείται η έκπτωση από το εισόδημα του 40% των δαπανών για εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια, γυμναστήρια, ωδεία, σχολές χορού, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.λπ. Όλες αυτές οι δαπάνες λαμβάνονται πλέον υπόψη μαζί με άλλες για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.
* μειώνονται οι εκπτώσεις δαπανών που αφορούν στα ασφάλιστρα ζωής, τις δωρεές στο Δημόσιο, τις δικηγορικές αμοιβές και τους τόκους στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Κάθε μία από τις δαπάνες αυτές θα εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από το φόρο

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση