iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ


ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Οι τυχεροί αριθμοί

Στη χθεσινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου, ημέρα 21η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 43 και 72.
Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Φορολογητέοι Λαχνοί
Ο αριθμός 72439 κερδίζει: 100.000,00 ευρώ.
Ο αριθμός 43613 κερδίζει: 10.000,00 ευρώ.
Από 5.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 43635, 72461.
Από 2.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 43346, 43600, 72172, 72426.
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Από 1.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 43208, 43232, 43529, 43574, 43578, 43698, 72034, 72058, 72355, 72400, 72404, 72524.
Από 500,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 43015, 43017, 43044, 43053, 43101, 43104, 43114, 43134, 43152, 43167, 43174, 43176, 43201, 43204, 43213, 43247, 43255, 43291, 43306, 43308, 43359, 43369, 43383, 43392, 43398, 43400, 43439, 43447, 43448, 43480, 43508, 43512, 43516, 43524, 43547, 43550, 43575, 43580, 43605, 43621, 43641, 43643, 43653, 43694, 43730, 43735, 43738, 43756, 43757, 43762, 43766, 43767, 43774, 43780, 43784, 43803, 43816, 43832, 43833, 43840, 43863, 43868, 43877, 43883, 43887, 43918, 43929, 43932, 43945, 43965, 72000, 72002, 72027, 72030, 72039, 72073, 72081, 72117, 72132, 72134, 72185, 72195, 72209, 72218, 72224, 72226, 72265, 72273, 72274, 72306, 72334, 72338, 72342, 72350, 72373, 72376, 72401, 72406, 72431, 72447, 72467, 72469, 72479, 72520, 72556, 72561, 72564, 72582, 72583, 72588, 72592, 72593, 72600, 72606, 72610, 72629, 72642, 72658, 72659, 72666, 72689, 72694, 72703, 72709, 72713, 72744, 72755, 72758, 72771, 72791, 72841, 72843, 72870, 72879, 72927, 72930, 72940, 72960, 72978, 72993.
Τέλος, από 240,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 43000 έως 43999 και από 72000 έως 72999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση