iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ

Χρονιά αλλαγών στα Ταμεία το 2011


Χρονιά αλλαγών για τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι το έτος 2011. Από την εφαρμογή των μέτρων που προωθούνται, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδοκά σημαντική μείωση των δαπανών με παράλληλη αύξηση των εσόδων. Στόχος, όπως ανέφερε πρόσφατα στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι «η διασφάλιση των εσόδων και της βιωσιμότητας του συστήματος για τις επόμενες γενιές».

Ως τον Απρίλιο, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για όλα τα Ταμεία. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 1/3 των συνολικών κρατικών δαπανών για την αγορά φαρμάκων είναι προϊόν τεχνητής ζήτησης. Με τη Σύσταση του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υγείας και τη δημιουργία κρατικού τιμολογίου παροχών για όλα τα Ταμεία και την υπογραφή συμβάσεων των Ασφαλιστικών Φορέων με τις μονάδες Υγείας, αναμένεται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας των Ταμείων για την αγορά υπηρεσιών υγείας και η καλύτερη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εργασίας προσδοκά περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1,4 δισ. για το 2011 και κατά 3,5 δισ. μέχρι το 2013 και σημαντικές μειώσεις στις δαπάνες των Ταμείων για παροχή υπηρεσιών Υγείας που σήμερα φθάνουν τα 25 δισ. ευρώ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση