iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
εφορία panoramic

Τελευταία ημέρα για την περαίωση


Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υπαγωγή στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Έως τις 15 Δεκεμβρίου είχε βεβαιωθεί ποσό μεγαλύτερο από 1,5 δις ευρώ, ενώ έχουν ήδη εισπραχθεί 769,1 εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ εως αύριο παρατείνεται, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις, η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Η υποβολή θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Διευκρινίσεις για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές περιπτώσεις που προέκυψαν κατά την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης στις τράπεζες ή στις ΔΟΥ, καθώς και λόγω νέων στοιχείων που θα περιέλθουν σε γνώση των εφοριών, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, έχει δώσει το υπουργείου Οικονομικών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση