iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

* ΜΑΘΗΜΑΤΑ Από Πτυχιούχο ΦΙΛΟΛΟΓΟ και Πτυχιούχο ΦΥΣΙΚΟ καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος με διδακτική εμπειρία παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Έκθεσης, Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Λατινικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, ΤΕΕ και ΤΕΙ. Εκδίδονται αποδείξεις για φοροαπαλλαγή. Τιμή από 7 ευρώ. Υπεύθυνη εργασία και άριστη μεταδοτικότητα. 2810228377 Κωδ.169405

ΜΟΥΣΙΚΟΣ Πτυχιούχος τμήματος μουσικών σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών και ανωτέρου θεωρητικού ειδ. αρμονίας, αντίστιξης και φυλής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια. Πληρ. Τηλ. 6972 370478 Κωδ.168583

* ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ Μαθηματικοί και φυσικοί, αναλαμβάνουν την προετοιμασία μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου στην περιοχή δήμου Γαζίου δίδονται αποδήξειs. Πληρ. Τηλ. 2810 823411, 2810 323084 Κωδ.169298

* ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτρια πτυχιούχος του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με φροντιστηριακή, διδακτική πείρα και ειδίκευση στα Αρχαία και Λατινικά παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. Τηλ. 6957 502064 Κωδ.169423

ΡΕΘΥΜΝΟ

* ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Με εμπειρία και γνώσεις παραδίδει μαθήματα ιστορίας αρχαίων ελληνικών, έκθεσης φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Πληρ. Τηλ. 2831 026384, 6976 583373 Κωδ.169466

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση