iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
ΟΥΡΕΣ Α ΔΟΥ

Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ


Παρατείνεται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις, η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. Οπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση