iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

μπάτσοι


Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 245/2010 γνωμοδότησή του το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο οι ανθυπαστυνόμοι και οι αρχιφύλακες, οι οποίοι έχουν επανακαταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία, μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, οι ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι επανεκατετάγησαν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1339/1983 και παρέμειναν στην ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 377/2002 και 241/2007, μπορούν - με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός του προτελευταίου μήνα από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους - να ζητήσουν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
Παράλληλα, όσοι από τους ανθυπαστυνόμους και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το άρθρο 25 του Ν. 1481/1984 μπορούν να υποβάλουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους δήλωση (που δεν ανακαλείται) περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.
Ακόμη, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει ότι οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) δεν προάγονται στον ανώτερο βαθμό, αν δεν προαχθούν στο βαθμό αυτό όλοι οι ομοιόβαθμοί τους της Σχολής Αξιωματικών που κρίθηκαν προακτέοι και απέκτησαν το βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση