iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση...


Αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση...

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου ολοκλήρωσε χθες τον κύκλο του. Η χθεσινή του συνεδρίαση ήταν η τελευταία, πριν ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραδώσει τις αρμοδιότητές του στην αιρετή Περιφέρεια και την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Όλα τα μέλη του ήταν χθες συγκινημένα. Η νομάρχης Βαγγελιώ Σχοιναράκη δεν έκρυβε τα αισθήματά της. Όσοι μίλησαν, έθιξαν το θετικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα τις συνεδριάσεις του οργάνου, που μοναδικό γνώμονα είχε την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Σε σύγκριση με τις αρμοδιότητες και τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο θεσμός που τερματίζει τη διαδρομή του, μπορούμε να πούμε απερίφραστα πως όχι μόνο εξάντλησε όλα τα περιθώριά του, αλλά έκανε και τη θετική υπέρβαση που είχε ανάγκη ο πολίτης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση