iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ


ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Οι τυχεροί αριθμοί

Στη χθεσινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου, ημέρα 20η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 89 και 146.
Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Φορολογητέοι Λαχνοί
Ο αριθμός 89558 κερδίζει: 50.000,00 ευρώ.
Ο αριθμός 146052 κερδίζει: 10.000,00 ευρώ.
Από 5.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 89580, 146074.
Από 2.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 89291, 89545, 146039, 146785.
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Από 1.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 89153, 89177, 89474, 89519, 89523, 89643, 146013, 146017, 146137, 146647, 146671, 146968.
Από 500,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 89046, 89049, 89059, 89079, 89097, 89112, 89119, 89121, 89146, 89149, 89158, 89192, 89200, 89236, 89251, 89253, 89304, 89314, 89328, 89337, 89343, 89345, 89384, 89392, 89393, 89425, 89453, 89457, 89461, 89469, 89492, 89495, 89520, 89525, 89550, 89566, 89586, 89588, 89598, 89639, 89675, 89680, 89683, 89701, 89702, 89707, 89711, 89712, 89719, 89725, 89729, 89748, 89761, 89777, 89778, 89785, 89808, 89813, 89822, 89828, 89832, 89863, 89874, 89877, 89890, 89910, 89960, 89962, 89989, 89998, 146014, 146019, 146044, 146060, 146080, 146082, 146092, 146133, 146169, 146174, 146177, 146195, 146196, 146201, 146205, 146206, 146213, 146219, 146223, 146242, 146255, 146271, 146272, 146279, 146302, 146307, 146316, 146322, 146326, 146357, 146368, 146371, 146384, 146404, 146454, 146456, 146483, 146492, 146540, 146543, 146553, 146573, 146591, 146606, 146613, 146615, 146640, 146643, 146652, 146686, 146694, 146730, 146745, 146747, 146798, 146808, 146822, 146831, 146837, 146839, 146878, 146886, 146887, 146919, 146947, 146951, 146955, 146963, 146986, 146989.
Τέλος, από 240,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 89000 έως 89999 και από 146000 έως 146999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση