iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - έλεγχοι


Με εντατικούς ρυθμούς θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται οι έλεγχοι σε όλο το εύρος της αγοράς το προσεχές διάστημα και μετά το τέλος των εορτών, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ήδη λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις για τη σωστή οργάνωση των κλιμακίων μέχρι και το Μάρτιο του 2011.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς και σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα αποφασίστηκε η έγκριση του προγράμματος ελέγχων για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2010 - Φεβρουάριος 2011. Εγκρίθηκε το μητρώο ελεγκτών παραγωγικής λειτουργίας του έργου και έγινε η ανάθεση εφαρμογής των ελέγχων στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις (4 ΚΒΠ και ΥΒ), ώστε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας να επιλέγουν τα κλιμάκια ελέγχου, βάσει της διαθεσιμότητας και των προσόντων των ελεγκτών, τα προϊόντα ανά οδηγία ή εθνικό κανονισμό, τα σημεία ελέγχου, τις ημερομηνίες ελέγχου και τις προγραμματισμένες δειγματοληψίες για εργαστηριακές δοκιμές.
Η σχετική απόφαση φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας κ. Αλ. Φούρλα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση