iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Άρθρο του Κώστα Σημίτη


«Χωρίς οικονομική διακυβέρνηση η ζώνη του ευρώ θα κλυδωνίζεται σε κάθε οικονομική αναταραχή», υπογραμμίζει σε άρθρο του στην αθηναϊκή εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ζητεί «να επαναπροσδιοριστεί το κοινό πλαίσιο». Ο πρώην πρωθυπουργός προβλέπει, επίσης, ότι «υπό τις σημερινές συνθήκες οι χώρες του Βορρά δε θα προβούν σε θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιορίζουν την αυτονομία της οικονομικής πολιτικής τους και αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής τους στη μη ελεγχόμενη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των συνεταίρων τους».
«Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής η πρόοδος προς την οικονομική διακυβέρνηση ήταν ελάχιστη και περιορίστηκε στη μονιμοποίηση του μηχανισμού διάσωσης», σημειώνει ο κ. Σημίτης και προσθέτει: «Ο βραδύς αυτός ρυθμός λήψης των μέτρων ενέχει τον κίνδυνο η Ένωση να μην είναι έγκαιρα έτοιμη να ελέγξει νέες αιφνιδιαστικές κινήσεις των αγορών. Αλλά και η προοπτική για ένα αξιόπιστο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης θα παραμένει ανεκπλήρωτη όσο δε θα υπάρχει πρόνοια για τη γεφύρωση του χάσματος ανταγωνιστικότητας μεταξύ Βορρά και Νότου».
«Ούτε οι προτάσεις μιας δύναμης κρούσης ούτε επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις αρκούν. Χρειάζεται κοινή θέληση για αποτελέσματα σε μια επίπονη και συστηματική διαπραγμάτευση. Κοινή θέληση δεν υπάρχει. Η ευρωπαϊκή ηγεσία δε θέλει να αναγνωρίσει το πρόβλημα», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός και υπογραμμίζει: «Οι δυσκολίες σχετίζονται άμεσα με τη δομή της Ένωσης. Θα διατηρηθεί ο σημερινός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας διακυβερνητικής συνεργασίας ή θα πάρει η Ένωση ως προς τα θέματα οικονομικής πολιτικής ομοσπονδιακό χαρακτήρα, με ενιαίες πολιτικές να υποκαθιστούν τη διακυβερνητική συνεννόηση; Στην πρώτη περίπτωση θα συνεχίσει να απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών για τις αποφάσεις. Στη δεύτερη περίπτωση θα γίνει δυνατό να ανατεθεί η οικονομική διακυβέρνηση σε ένα κεντρικό όργανο. Αυτό θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει την ενιαία οικονομική πολιτική».
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Σημίτης αναφέρει ότι «λόγω της οικονομικής κατάστασής της έχει εγκλωβιστεί στη συζήτηση περί χρεωκοπίας και τους μηχανισμούς σωτηρίας της». Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η Ελλάδα «χρειάζεται να βελτιώσει την αξιοπιστία της και την εμπιστοσύνη των εταίρων με άλλους τρόπους» και «να στραφεί και σε άλλες κατευθύνσεις με συνεννοήσεις και προτάσεις» . Και αναφέρει ως παράδειγμα την έκδοση ευρωομολόγου, όχι για να χρηματοδοτηθεί η κάλυψη των ελλειμμάτων, κάτι που, όπως αναφέρει, «αρνούνται οι χώρες του Βορρά, αλλά για την πραγματοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση