iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
ΕΝΕΤΙΚΗ ΛΟΤΖΙΑ

Τα χρέη των δήμων... στο διαδίκτυο


Στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκονται πλέον σε κοινή θέα τα πρώτα επίσημα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης των Δήμων της Κρήτης και των Δημοτικών επιχειρήσεων που παραδίδονται στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους. Παρότι οι καταστάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, η πρώτη εικόνα παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις στις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις των Δήμων. Χωρίς υπερβολή, η προίκα για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη και τους νέους θεσμούς εμφανίζεται καταχρεωμένη σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία όπου και οι πόροι από το κεντρικό κράτος αναμένονται να είναι μειωμένοι.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση