iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017
ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ -ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ν.Κρήτη: Τα ονόματα και οι αποζημιώσεις για την απαλλοτρίωση Γάζι - Κρουσώνας


Τα 965 ονόματα των οποίων περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα χωράφια και καλλιέργειες απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση του έργου οδοποιίας Γάζι Κρουσώνας με τις αξίες των ακινήτων βάσει αντικειμενικού προσδιορισμού όπως και των κτισμάτων και δέντρων δημοσιεύει με ειδικό πεντασέλιδο ένθετο σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη καθώς και τις τιμές που έχουν καθοριστεί ως αποζημίωση για τις αναγκαστικές αυτές αποζημιώσεις.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση