iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ


ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
Εθνικό Λαχείο (Εκδοση: 215, Κλήρωση: 6, Ημέρα: 19η - Ημερομηνία: 23-12-2010)
Στη χθεσινή κλήρωση του Εθνικού Λαχείου, ημέρα 19η, τυχερές χιλιάδες ήταν οι: 54 και 114.
Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Φορολογητέοι Λαχνοί
Ο αριθμός 114839, κερδίζει 50.000,00 ευρώ.
Ο αριθμός 54812, κερδίζει 10.000,00 ευρώ.
Οι αριθμοί: 54834, 114861, κερδίζουν 5.000,00 ευρώ.
Από 2.000,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 54545, 54799, 114572, 114826,
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Από 1.000,00ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
54407, 54431, 54728, 54773, 54777, 54897, 114434, 114458, 114755, 114800, 114804, 114924.
Από 500,00 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί:
54002, 54015, 54031, 54032, 54039, 54062, 54067, 54076, 54082, 54086, 54117, 54128, 54131, 54144, 54164, 54214, 54216, 54243, 54252, 54300,
54303, 54313, 54333, 54351, 54366, 54373, 54375, 54400, 54403, 54412, 54446, 54454, 54490, 54505, 54507, 54558, 54568, 54582, 54591, 54597,
54599, 54638, 54646, 54647, 54679, 54707, 54711, 54715, 54723, 54746, 54749, 54774, 54779, 54804, 54820, 54840, 54842, 54852, 54893, 54929,
54934, 54937, 54955, 54956, 54961, 54965, 54966, 54973, 54979, 54983, 114000, 114006, 114010, 114029, 114042, 114058, 114059, 114066, 114089,
114094, 114103, 114109, 114113, 114144, 114155, 114158, 114171, 114191, 114241, 114243, 114270, 114279, 114327, 114330, 114340, 114360,
114378, 114393, 114400, 114402, 114427, 114430, 114439, 114473, 114481, 114517, 114532, 114534, 114585, 114595, 114609, 114618, 114624,
114626, 114665, 114673, 114674, 114706, 114734, 114738, 114742, 114750, 114773, 114776, 114801, 114806, 114831, 114847, 114867, 114869,
114879, 114920, 114956, 114961, 114964, 114982, 114983, 114988, 114992, 114993.
Τέλος, από 240,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι άλλοι αριθμοί από 54000 έως 54999 και από 114000 έως 114999 που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση