iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 27/8/2009
Αρ. πρωτ.: 1785

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και τις ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 και Η.Π. 37111/2021-29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αριθμ. 5450/29-7-2009 απόφασης του γεν. γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου "Νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου".
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδιος κ. Φιλιππής Απόλλωνας, τηλ. 2813/410.179.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για το ίδιο θέμα από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης (Σ. Σπανάκη 2 και Λ. Ικάρου, τηλ. 2810/278.657 και φαξ 2810/278.661, αρμόδια κ. Αικ. Τσαμπουράκη).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση