iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 20/7/2009
Αρ. πρωτ.: 1575

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 2521/15-7-2009 απόφασης της αντινομάρχου Ηρακλείου σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 80 KWp, ιδιοκτησίας της εταιρείας "ΛΕΝ ΜΠΛΟΜ Ενεργειακή ΕΠΕ", στη θέση "Πάνω Τσιτσίνα" του Δ.Δ. Καλαμίου Δήμου Βιάννου (Νέα Εγκατάσταση, εκτός οικισμού, υποκατηγορία Β3, ομάδα 10η, α/α 12 της ΚΥΑ 15393/2332/02 και της Υ.Α. οικ. 145799/2005, μη οχλούσα δραστηριότητα).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδια κ. Π. Ιορδανίδου, τηλ. 2813/410.161 και φαξ 2813/410.161).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση