iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 16/12/2010
Αρ. πρωτ.: 39713/2184

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 6662/30-11-2010 απόφασης του γεν. γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Κρουσώνα Δήμου Κρουσώνα νομού Ηρακλείου".
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδιος κ. Φιλιππής Απόλλωνας, τηλ. 2813/410.181 και φαξ 2810/305.862).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για το ίδιο θέμα από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ (λεωφ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2, Τ.Θ. 2241, τηλ. 2810/278.707, φαξ 2810/278.661, αρμόδια υπάλληλος κ. Στ. Δακανάλη).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση