iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 14/12/2010
Αρ. πρωτ.: 39275/2162

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και τις ΚΥΑ με αριθμό 15393/2332/5-8-2002, Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 και Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αριθμ. πρωτ. 7118/5-11-2010 απόφασης του γεν. γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου "Βελτίωση Βατότητας Δρόμου Κρουσώνα-Λιβάδι (Α' και Β' φάση)" στο Δήμο Κρουσώνα νομού Ηρακλείου {υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5-8-2002}.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδιος κ. Φιλιππής Απόλλωνας, τηλ. 2813/410.179).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για το ίδιο θέμα από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης (Σ. Σπανάκη 2 και λ. Ικάρου, τηλ. 2810/278.657, φαξ 2810/278.661, αρμόδιος κ. Καρέλης Μανόλης).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση