iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2η


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 19/7/2010
Αρ. πρωτ.: 22657/1275

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, για δημοσιοποίηση, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 7458/2009/13-07-2010 απόφασης της νομάρχου Ηρακλείου, σχετικά με την ανανέωση και τροποποίησή της με αρ. πρωτ. 7122/10-1-1997 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το "Πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο, ιδιοκτησίας Π. Χριστοδουλάκης-Μ. Φουντάκης Ο.Ε., στην οδό Στρυμώνος αρ. 5, στην περιοχή των Δειλινών του δήμου Ηρακλείου", λόγω λήξης της ισχύος της, αλλαγής επωνυμίας και προσθήκης υπόγειων δεξαμενών καυσίμων και αντλίας καυσίμων (υφιστάμενη μονάδα εντός ΓΠΣ, Υποκατηγορία Β4, ομάδα 10η - α/α 24 και ομάδα 9η - α/α 267, κωδικός ΕΣΥΕ 502,0 της ΚΥΑ 15393/2332/2002).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Γραμματειακής Στήριξης Συλλογικών Οργάνων της ΝΑΗ (νομαρχιακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλέφωνο 2813/400.234 και φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Μύρων Φασουλάς), και β) από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑΗ (Μάρκου Μουσούρου 15, πρώην Απολλώνιο Θεραπευτήριο, αρμόδια κ. Μ. Αποστολάκη, τηλ. 2813/410.164 και φαξ 2813/410.172).

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου,
Γιώργος Αλεξάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση